תרומות וישועות  - לחץ כאן לפרטים נוספים

From the Archives of Chibas Yerushalayim

Authentic handwritten documentation reveals little known information about families who would otherwise have faded into the mists of anonymity:

Galician Jews who contributed to Kuppat Rabbi Meir Baal HaNess over the years. Exchange of letters between the managers of Kuppat Rabbi Meir Baal HaNess in Eretz Yisrael and the Diaspora Letters from famous public figures, Letters of support from Jewish leaders throughout the ages and from around the world.

ארכיון כולל חבת ירושלים

יהודי הקהילות באירופה שתרמו במשך כל השנים
חילופי מכתבים של הגבאים בארץ ובחו"ל
מסמכים שונים