ביום חמישי העבר, כ"ז חשון, יומא דהילולא קדישא של הרה"ק רבי יעק'לה מפשעווארסק זיע"א נשיא כוללנו, עלו המוני חסידיו ומעריציו, בראשות כ"ק אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א נשיא הכבוד דכוללנו באירופה, על ציון קדשו אשר באוהל אדמו"רי פשעווארסק בבית החיים דקהילת 'מחזיקי הדת' בעיירה פיטטע, לשפוך שיח ולבקש על דבר ישועה ורחמים לכלל ולפרט. באותו מעמד נשגב הזכירו גם את שמותיהם של הנדיבים היקרים ל"צדקת רבי מאיר בעל הנס כולל חבת ירושלים" לישועה והצלחה.
במוצש"ק פר' חיי שרה התקיימה סעודת מלוה מלכה שערך הכולל כמדי שנה לרגל היארצייט של נשיא הכולל הרה"ק רבי יעקב לייזער זצוק"ל האדמו"ר מפשעוורסק במהלך הסעודה נשאו דברים הרב שמעון הלברשטאם שליט"א בנו של הגה"צ רבי משה הלברשטאם זצ"ל, נואם הכבוד היה הרב נפתלי גרוס מבני ברק שריתק את הקהל במשך שעה ארוכה בדברים על כ"ק האדמו"ר זצ"ל, בדברי הפתיחה שלו מסר עד כמה היתה חשובה אצל האדמו"ר זצ"ל הצדקה של כולל חבת ירושלים שדרכה פעל ישועות גדולות לפונים אליו.

 

Name
Email
 

Kollel ‘Chibas Yerushalayim’

Kollel Chibas Yerushalayim – Kuppat Rabbi Meir Baal HaNess’, was founded in the year 1830 and served as a catalyst for myriad other such organisations since then. A wellspring of salvation for over 180 years, the Fund is sustained by its endless flow of Chessed (charitable causes) that does not cease, night or day. The Fund bears the responsibility of a 6,000,000 dollar annual budget (!) which is funnelled directly towards its varied and comprehensive charity projects.

Its crowning glory is the ‘Chaluka’ (distribution) - monetary grants bestowed upon 5,500 needy families, every three months. Aside from this the Kollel boasts a phenomenal array of other projects, such as the ‘Ezer Nisu’in Fund’ – assisting needy brides; ‘Ezer l’yoldos’ – assistance for new mothers; ‘Ezra l’cholim’ – support for the sick and their families; grants for the Yomim Tovim ; and other enterprises which include a network of subsidized dental services to Kollel families and families with many mouths to feed. A large-scale project provides clothing at subsidized prices, and there are study programs for young men to prepare for positions of Dayanus and Rabbanus.Over the 180 years of its existence, the Fund has been presided by the leaders of our generation, and so it continues until today.

‘Kollel Chibas Yerushalayim’ – the Charity Fund of Rabbi Meir Baal HaNes – the source of all Segulos (remedies) and salvations.


Authentic handwritten documentation reveals little known information about families who would otherwise have faded into the mists of anonymity:

  • Galician Jews who contributed to Kuppat Rabbi Meir Baal HaNess over the years.
  • Exchange of letters between the managers of Kuppat Rabbi Meir Baal HaNess, in Eretz Yisrael and the Diaspora.
  • Letters from famous public figures.
  • Letters of support from Jewish leaders throughout the ages and from around the world.


“Donations and salvations"

‘Kollel Chibas Yerushalayim –
the charity of Rabbi Meir Baal HaNes
is in existence for 180 Years, a focal
point for prayer and the source
Of deliverance for all.

In the narrow straits before the
salvation lies the FundAnd serves
as a rescue and salvation.

‘The G-d of Rebi Meir, answer us!’

‘Keren Kayemes’ for memory of the soul:

לימוד משניות,אמירת קודש,הדלקת נר, תזכורת יארצייט - מחזקים  חזק כמה שנותר ומשמרים את הזכר המקודש