תרומות וישועות  - לחץ כאן לפרטים נוספים

CONTACT ‘Kollel Chibas Yerushalayim’

‘Kollel Chibas Yerushalayim’ Charity of Rabbi Meir Baal HaNess
120 Meir Shearim Street, Yerushalayim
Tel:02-6288016 Fax: 02-6285575

You can also contact us via email, Please fill out this form:

Full Name
Address
City
Country
Phone number
Email Address
Content

צור קשר עם ארגון חיבת ירושלים