תרומות וישועות  - לחץ כאן לפרטים נוספיםארכיון "חיבת ירושלים"  180 שנה משמרים את העולם

הר זיתים

אך טבעי הוא, שכולל חיבת ירושלים יהפוך לפטרונה של חלקת גאליציה בהר הזיתים, ממנו תחל בשורת הגאולה  לעם ישראל. הכולל, המלווה את כלל ישראל לאורך מאות שנות גלותו עד לביאת גואל צדק, שיופיע על הר הזיתים, התגייס לסייע  במילוי בקשתם של אדמו"רים ורבנים, אשר איוו מנוחתם בהר זה. במשך השנים הכולל דאג לשקם את החורבן שחוללו בו הערבים, אסף עצמות קדושים, ועזר בהשגת החלקות. כיום, בידי הכולל מפות מפורטות עם שבילי גישה לציוני האדמו"רים הרבים, הנמצאים אותו, ויהודים מכל העולם נעזרים בה.

מקרב כולל חיבת ירושלים קמה 'חברא קדישא חיבת ירושלים', המסייעת בכל שירותי הקבורה בירושלים, ודואגת לשימור הקברים בכבוד הראוי. ה'חברא קדישא' מסייעת ברכישת החלקות, וביצירת שבילי גישה נוחים לבאים לשפוך צקון שיח ולהתייחד עם זכר קרוביהם.

המפות המדויקות, ותיעוד שמות כל האדמו"רים הקבורים בחלקה, ככ"ק אדמו"ר מבלאזוב זצ"ל, אדמו"רי בית שאץ זצ"ל, רבי שלמה מזוועהיל זצ"ל, הגאב"ד הרה"צ רבי משה אריה פריינד זצ"ל וגדולים נוספים, פתחו אפיק נוסף של חסד ב'כולל חיבת ירושלים', שהוא- איתור קברים בחלקות הכולל.

החברא קדישא של הכולל  מטפלת בפניות מכל העולם בנושאים השונים, ומסייעת גם בצומת מרכזי זה.