תרומות וישועות  - לחץ כאן לפרטים נוספיםארכיון "חיבת ירושלים"  180 שנה משמרים את העולם

תרומות וישועות

תרומות וישועות - חיבת ירושליםבכוס של יגון מושקה עם ישראל, שכול, יתמות ותהומות של כאב, כמעט ואין לב יהודי אשר אנחה אינה משברת לרסיסים, והוא משווע לישועה, לאור קורן, להיחלץ מן המיצר, 'אנא, עד אנה?'  והלב הגדול, ליבו של כולל חיבת ירושלים, יודע. כי בידו סגולה נשגבה לישועה מאת קדמונים.
הקופה.

צינור השפעת הישועות לכל יהודי מישראל. והרי גדולי עולם, מדורות הבעל שם טוב, המגיד מקוז'ניץ, 'החוזה מלובלין' 'האוהב ישראל' וגדולים נוספים העידו על התרומה לקופה זו כמקור כל הסגולות והישועות!

'כולל חיבת ירושלים' דואג לשים בכל בית יהודי את קופות הצדקה לצדקת רבי מאיר בעל הנס. ממעבר לאוקינוס מבקשים יהודים להכניס לביתם את הקופה הקדושה. והכולל שולח אליהם את הברכה, לכל קצוות תבל. כי לא כל אחד יכול להגיע לכותל, לנסוע למירון, להשתטח על קברו של רבי מאיר בעל הנס, ולזעוק שם את זעקתו, גדולה ומרה, אבל כל אחד יכול להכניס את 'מקום שהתפללו בו אבותיו' לתוך ביתו שלו! הקופה הפכה להיות הכותל הפרטי בכל בית יהודי.

הכולל, אותו ייסדו גדולי עולם, ענקי הדורות הקודמים, והעידו עליו, כי אף כשהם עצמם, אפילו רבי צבי הירש מזידיטשוב, תרמו לו- נושעו לרווחה, 'הוא הוא מקום שהתפללו בו אבותי.' כפי שהעיד עליו האדמו"ר רבי שלמה מבאבוב. שכן בזכות תרומה לקופה זו, נושעו אבותינו בתפילתם.

ומי שענה לאבותינו, הוא יענה וישמע קול צעקותינו, וישפיענו שפע ברכה וישועה, אור וקדושה, לזכות ולראות בנחמת ציון וירושלים, לשמוע קול מבשר ואומר.

אלוקינו, ואלוקי אבותינו יעננו, אלקא דרבי מאיר- יעננו!