תרומות וישועות  - לחץ כאן לפרטים נוספים

אודותינו

לפני 180 שנה נוסדה קופת החלוקה 'קופת רבי מאיר בעל הנס' של כולל חיבת ירושלים ליוצאי גאליציה שזכו לשבת בארץ. כשגדולי הדור מתכבדים לשאת בנשיאותו, ומעודדים את צאן מרעיתם לממש את זכותם למצוות ישוב ארץ ישראל- לקבל חלק במה שלא זכו לו בגופם עצמם. גדולי הדור, שהקימו את הרעיון, נלהבים היו מן האפשרות למלא מעט מתשוקתם על ידי השתתפות עם יושבי הארץ, ותמכו בכל מאודם בתרומה לקופה הקדושה. כספים נאספו ברחבי הגולה, ו'שקלי קודש' היה כינויים לחיבה. קשר בל יינתק נוצר בין כל חלקי העם, לכל מושבותיהם, וכל תורם הרגיש במוחש, כי תמיכתו ביהודי ארץ ישראל אינה טכנית בלבד, כי אם רוחנית ומקדשת, מבטאת את תשוקתו לארץ, ואת שמחתו בתחילת בניינה.

כל תרומה נרשמה לזכרון עם שם התורם, עירו והסכום אותו נדב.עם השנים, עודדו האדמו"רים והרבנים להבחין בישועות הנשגבות, אשר מחוללת התרומה לקופת הכולל, והודיעו זאת בשער בת רבים. 'קופת רבי מאיר בעל הנס' נהייתה לחוט של חסד, שנמשך בין כל חלקי העם, קצהו האחד נטווה בידי דורות קדמונים, וקצהו האחר- ממשיך להיטוות בידי גדולי דורנו. פעילות הכולל עתיקה ומקיפה תקופות ארוכות בהסטוריה היהודית, היא שזורה בערכי נצח, עליהם שמרו עם ישראל לאורך כל שנות קיומם, בזכותם נגאלו, ובזכותם עתידים להיגאל: "שלא שינו שמם, לשונם ומלבושם."

כיום, ניתן לראות בפעילויות הכולל, המלווה את העם רבות בשנים, תשובה לכל אחד מציוני דרך אלו. הכולל העמיד קרנות ייחודיות ותמיכות שונות, למען כלל עם ישראל, מרפאות שיניים מקצועיות נוסדו, על מנת לספק מענה יעיל ומסובסד לאברכים הנאנקים תחת העול הכספי של טיפולים יקרים אלו, ומפעל הלבשה פורח מספק ביגוד מכובד לילדי ישראל במחירים מסובסדים, מבלי שההורים יכרעו תחת הנטל הכבד. הקשר ההדוק, הנרקם בין כל חלקי העם, מתבטא אף בהקמת 'קרן קיימת' לנשמות הנפטרים מישראל- ללימוד משניות ואמירת קדיש 'לעילוי נשמת' מתוך הכמיהה לגאולה, המפעמת בלבבות העם, והכולל- נציגו, היה זה אך טבעי, כי תוקם 'חברא קדישא חיבת ירושלים', הממשיכה את חוט החסד, וגומלת חסד של אמת, עם היותה פטרונה של חלקת גאליציה בהר הזיתים.