תרומות וישועות  - לחץ כאן לפרטים נוספים

ארכיון "חיבת ירושלים"  180 שנה משמרים את העולם

פעילותינו

'קופת רבי מאיר בעל הנס', בהררי קודש יסודה. יוסדה על ידי גדולי קדמונים, אשר חפצו בכך, שהכולל ילווה תדיר את יהודי ארץ הקודש, עד ביאת גואל בב"א. ענקי רוח אלו, בעיניהם הצופיות למרחוק קבעו ציוני דרך בהם מצעידים נשיאי הכולל את דרך התמיכה, כך שתקיף באופן מופלא, ותגיש עזרה נחוצה במועדים המוּעדים לכך לאורך השנה והתקופות המשתנות. לשם כך, נקבעו חלוקות שונות, הוקמו קרנות עזר מיוחדות. כשוועד רבנים, חברי הנהלת הכולל, הם הדנים בבקשות התמיכה ומחליטים בהן.
התמיכות, הקרנות והגמ"ח המרכזי מהווים חבל הצלה, המוגש על ידי עם ישראל, לאחיו הנזקקים.

חלוקה רבעונית
החלוקה מקיפה את כל ארץ ישראל, ואת השנה כולה. ובה נכללות 5,500 משפחות.
כספי החלוקה שנאספו מאת יהודי כל התפוצות, ניתנים בזמן בו צריכים להם ביותר, באורח מכובד למשפחות האברכים, משפחות ברוכות ילדים, יתומים ואלמנות, ליושבי אהלה של תורה להמשיך לנהל את חייהם בצורה הנשאפת.
מדי שנה מחייה הכולל למעלה מ 25,000  נפשות, בעלות כוללת של 6,000,000$

קרן עזר נישואין
עוד מקדמת דנא עסוקים היו גדולינו במצוות 'הכנסת כלה', להמשיך את שושלת הדורות, לבל תינתק. לשם כך הקים כולל חיבת ירושלים את קרן עזר הנישואין, המסייעת בשני תחומים
האחד- מענק להורים המשיאים,
השני- קרן הלוואות משמעותיות בעלות מועד פירעון ארוך טווח.
קרן זו משתפת את התורמים בנשיאה בעול הכבד.

קרן עזר ליולדת
עם הצטרפות חוליה יהודית נוספת לשרשרת המפוארת, שמח עם ישראל כולו. קרן זו מעניקה קצבה חד פעמית לרגל לידה והתרחבות המשפחה.
(הקרן עוזרת למקבל לעמוד בים ההוצאות החדשות, הכרוכות בשמחה, וממשיכה את השפע והברכה.)

קרן עזר לחולה
עם ישראל הערבים זה בזה, נחלצים לעזרת החולה, והקרן מעניקה סיוע כספי לטיפולים רפואיים, מצילה חיים יהודיים ומשקיטה אנקת סבל.

הגמ"ח המרכזי
גמ"ח הינו מסימני ההיכר של עם ישראל,  הגומלים חסד, מעניקים ונותנים זה לזה בשעת הצורך.
הגמ"ח המרכזי של כולל חיבת ירושלים כולל עשרות קרנות שונות שהקימו המתנדבים בעם למען הזקוקים לכך.

הקרן מלווה מדי שנה חצי מליון דולר. (500,000$)

מרפאות שיניים

מרפאות שינייםאחת הפעולות המפוארות של הכולל היא הקמת רשת מרפאות השיניים בפריסה ארצית: בירושלים, בני-ברק ובאשדוד, המספקות את שירותיהן לציבור החרדי בריכוזים השונים. טיפולי השיניים, שאינם כלולים בסל הבריאות ונטולי השתתפות של קופות החולים, מהווים נטל כספי עצום עבור הזקוקים להם, אשר פעמים רבות מאלצם להסתכן בהזנחה, ולהמשיך לשאת את כאבם. מרפאות הכולל מעניקות פתרון לאברכים ולמעוטי היכולת, שאין ידם משגת לשלם סכומי עתק לטיפולים.
שלוש המרפאות נמצאות בשלוש ערים בארצנו הקדושה:  בני ברק- מרפאת 'סנדר ליפא'
ירושלים - מרפאת 'זכרון מרים'.
אשדוד - מרפאת
כתובת      
טלפון      

מפעל הלבשה

מפעל הלבשהפעילות נוספת של הכולל הינה הקמת מפעל ההלבשה, מפעל אדיר, אשר נושא עם המשפחות במצוקתן הכלכלית, ומאפשר להן לרכוש ביגוד איכותי ומכובד במחיר מסובסד, השווה לכל נפש.
ידוע הוא, כי מקרב אחינו, הורים רבים חפצים לחדש לילדם בגד לליל הסדר, או כובע לכבוד ראש השנה, אך לא לכל אחד האפשרות לכבד את השבת בבגדים נאים. לא לכל אחד יש.
אף בצומת זו, נתגלית במלוא יופיה הערבות ההדדית, הקושרת את כל עמנו יחד, ובזכותה, הקים כולל חיבת ירושלים את מפעל ההלבשה לילדי ישראל.
ה'צרכניה המיוחדת לבגדים'. חוללה מהפכה של ממש. נמכר בה ביגוד איכותי מדגמים משובחים לילדים, במחיר מוזל ביותר. כך, בכל עונה זוכים הורים למאות רבות של ילדי ישראל לחדש להם בגד לכבוד שבת, יום טוב ויום של חול.

ההורים מודים בכל ליבם על היוזמה המבורכת, להיות מסוגלים להלביש את ילדיהם בכבוד.

תקציב אחזקה שנתית לצרכניה:  50,000 $

כתובת הצרכניה: רחוב מאה שערים 120 ירושלים (בבנין הכולל)
טלפון: 02-6284883

כוללים לאברכים

'מעולם לא פסקה ישיבה מישראל'. מעולם לא פסק היהלום מלזהור באור יקרות, גולת הכותרת של עולם התורה-  אברכי המשי, הממיתים עצמם באוהלה של תורה, ממשיכים לרומם קולו של יעקב, המלווה את העם הנבחר מעת מתן תורה.
כולל חיבת ירושלים, משמר המסורת האדירה, הקים כוללים עבור אותם אוצרות תורניים, שאין העולם קיים אלא בשבילם.
אברכי הכולל, אברכים מצויינים, השותפים בהסכם שבידינו עוד מימי השבטים, הסכם 'יששכר וזבולון', שוקדים על תלמודם ללא הרף, עומדים בדרישות לימודיות ורוחניות רמות, ומזכים בכך את עם ישראל, גם מי שאינו יושב עימם, אלא קשור עימם בנימים רוחניים של תורה וצדקה, והחוט המשולש-  לא במהרה יינתק.

'כולל בית יצחק'
כולל להוראה על שמו של כ"ק רבי יצחק אדמו"ר מפשוורסק- אנטוורפן זצוק"ל,
האברכים עומדים בבחינות אצל גדולי ישראל שליט"א ומוסמכים על ידיהם
כולל חיבת ירושלים תומך באוהל תורה זה במלגה חודשית, מסייע בהאדרת קול תורה בכל קצות עולם.