תרומות וישועות  - לחץ כאן לפרטים נוספיםארכיון "חיבת ירושלים"  180 שנה משמרים את העולם

רבי מאיר בעל הנס- אלקא דמאיר עננו

תרומות וישועות - חיבת ירושלים

רבי מאיר, קשור ומסוב היה בניסים שמעל לדרך הטבע. ניסים שבכל יום- אנו מעתירים, כי יהיו אף עימנו. בהיותנו מתפללים לנס, מבקשים לקרוע מסכים מבדילים, לבקוע רקיעים
נס, הקב"ה, נס! משווע יהודי לקונו, שופך לפניו צקון שיחו, זועק לישועה, לאב רחום, אדיר במרום, וביד רוטטת ניגש לקופת רבי מאיר בעל הנס, תורם מעות למען יושבי ארץ ישראל, וחרש זועק לו 'אלקה דרבי מאיר ענני!'
בידינו הסגולה העצומה, מורשת מדורי דורות, לתרום למען יהודי ארץ ישראל, לעילוי נשמת התנא, נשמה שכספה להגיע בחיים חיותה לנחלתה המובטחת,
אלקא דרבי מאיר יעננו, ביום קוראנו.


תפילה על ציון רבי מאיר בעל הנס
 תפילה דומעת פורצת ברגשה מפיות הקודש בציונו של רבי מאיר בעל הנס שבטבריה. מדי שנה בשנה, ביום ההילולא של רבי מאיר, יום י"ד באייר, עולים תלמידי חכמים וגדולי הדור לציונו של רבי מאיר, שם מעתירים בתפילה, ומזכירים בתחנונים את השמות שנמסרו לגבאי הקופה.
יהודים מכל התפוצות מבקשים לתרום עבור הקופה, ומדי תקופה מקיימים האברכים תפילה נרגשת בציבור בכותל ובציונו של רבי מאיר בעל הנס, בה מעתירים על התורמים, שותפיהם.

הכולל מקבל קוויטלעך מכל רחבי העולם, ושמות ניתן למסור לגבאי הכולל.