תרומות וישועות  - לחץ כאן לפרטים נוספיםארכיון "חיבת ירושלים"  180 שנה משמרים את העולם

ביום חמישי הקרוב ערב ראש חודש סיון יעלו מנין ת"ח ויר"ש, העוסקים בעבודת הקודש בעיר טבריה לציון השל"ה הקדוש להתפלל ולהעתיר להצלחה ולנחת של יוצ"ח, ולאחר מכן לציונו של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זי"ע.
לשליחת שמות להזכרה אפשר להתקשר למוקד התרומות 1800-20-30-31
או דרך קהילות קופה מספר3087 נדרים פלוס 2299
יה"ר שבזכות התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זי"ע והשל"ה הקדוש תזכו לשפע ברכה והצלחה ישועות ורפואות ונחת דקדושה מכל יוצ"ח.
בברכת חברי נשיאות כולל חבת ירושלים
כ"ק האדמו"ר מסטריקוב שליט"א – הגה"צ רבי נפתלי נוסבוים שליט"א

ביום חמישי הקרוב ערב ראש חודש סיון יעלו מנין ת"ח ויר"ש, העוסקים בעבודת הקודש בעיר טבריה לציון השל"ה הקדוש להתפלל ולהעתיר להצלחה ולנחת של יוצ"ח, ולאחר מכן לציונו של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זי"ע.
לשליחת שמות להזכרה אפשר להתקשר למוקד התרומות 1800-20-30-31
או דרך קהילות קופה מספר3087 נדרים פלוס 2299
יה"ר שבזכות התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זי"ע והשל"ה הקדוש תזכו לשפע ברכה והצלחה ישועות ורפואות ונחת דקדושה מכל יוצ"ח.
בברכת חברי נשיאות כולל חבת ירושלים
כ"ק האדמו"ר מסטריקוב שליט"א – הגה"צ רבי נפתלי נוסבוים שליט"א